فهرست مطالب
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top
  مسابقه معماری شهر جدید تیس

  1 - مقدمه (توضیح طرح)

  استان سیستان و بلوچستان با مساحتی حدود ۱۸۱۴۷۱کیلومترمربع در جنوب شرقی کشور و در جوار دریای عمان و همسایگی پاکستان و افغانستان قرار داشته و دارای ۳۰۰کیلومتر مرز آبی با دریای عمان در جنوب و ۱۸۰۰ کیلومتر مرز خاکی با کشورهای پاکستان و افغانستان) در شرق (و نیز استان های خراسان) در شمال(، کرمان و هرمزگان) در غرب (می باشد .موقعیت جغرافیایی استان به گونه ای است که متأثر از چهار جریان متفاوت آب و هوایی مدیترانه ای، مانسون، خلیج عمانی و سیبری می باشد .آب و هوای استان از نوع آب و هوای بیابانی است .کم ترین ارتفاع استان از سطح دریا ۷متر در شهرستان چابهار و بیش ترین ارتفاع ۱۴۰۰متر از سطح دریا مربوط به شهرستان خاش می باشدچابهار تنها بندراقیانوسی کشور میباشد که در کرانه دریای مکران و اقیانوس هند قرار دارد .لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتیهای اقیانوس پیما را دارد و ازمناطق آزاد بازرگانی ایران است . بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی، که نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه) افغانستان، ترکمنستان،ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان (به آبهای آزاد است از اهمیت فراوانی برخوردار است و سازندگی و سرمایه گذاری فراوانی در آن صورت میگیرد؛ از جمله ساخت اسکله و افزایش گنجایش بارگیری کشتیهای اقیانوس پیما) در خلیج چابهار (و ساخت راه آهن به سوی آسیای میانه و احداث فرودگاه بین المللی، این بندر یکی از مهمترین چهارراههای کریدور شمالجنوب بازرگانی جهانی است.
  چابهار علاوه بر موقعیت بازرگانی، دارای جاذبه های فراوان تاریخی و طبیعی است .آب و هوای این شهر و پیرامون آن همیشه بهاری و معتدل است و به همین دلیل چابهار) چهاربهار (نامیده میشود .چابهار مرکز شهرستان چابهار است که در منتهی الیه جنوب شرقی ایران در کنار آبهای گرم اقیانوس هند قرار دارد . شهرستان چابهار با مساحتی حدود ۱۷۱۵۵کیلومتر مربع در منتهی الیه جنوب شرقی ایران در کنار آبهای گرم دریای عمان و اقیانوس هند قرار گرفته است .این شهرستان از جانب شمال به شهرستانهای ایرانشهر و نیکشهر و از جنوب به دریای عمان و از شرق به پاکستان و از غرب به استانهای کرمان و هرمزگان محدود است. بندر چابهار مرکز شهرستان با وسعتی بالغ بر ۱۱کیلومتر مربع در ارتفاع ۷متر از سطح دریا قرارگرفته است و در ۶۰درجه و ۳۷دقیقه طول شرقی و ۲۵درجه و ۱۷دقیقه عرض شمالی قرار دارد .فاصله هوائی شهرستان چابهار تا تهران ۱۴۵۶کیلومتر و فاصله زمینی از طریق جاده ایرانشهر کرمان ۱۹۶۱کیلومتر است .فاصله بندر چابهار تا مرکزاستان ۷۳۸کیلومتر میباشد .این شهرستان حدوداً دارای ۳۰۰کیلومتر مرز آبی در دریای عمان میباشد . چابهار در ۲۲۸۶کیلومتری تهران قرار گرفته است .فاصله آن تا زاهدان ۷۲۱کیلومتر و تا بندر کراچی ۹۰۰کیلومتر است . خلیج چابهار با بریدگی طبیعی و استثنایی خود، بزرگترین خلیج ایران در پیرامون سواحل دریای عمان به شمار می رود و نزدیکترین آبراه به اقیانوس هند است 

  ۲ - شرایط آب و هوایی

  همجواری منطقه آزاد چابهار با دریا، نزدیکی به مدار رأسالسرطان و قرار گرفتن درمسیر بادهای موسمی شبه قاره هند و جبهه های استوایی موجب گردیده است که دارای آب هوایی گرمسیری معتدل با رطوبت نسبی باشد .این منطقه گرمترین نقطه کشور در زمستان و خنکترین بندر جنوبی ایران در تابستان است .متوسط دمای بیشینه) در خرداد ماه (طی یک دوره ۷ساله ۳۱درجه سانتیگراد، متوسط دمای کمینه) در دی ماه ( ۱۹درجه سانتیگراد، و متوسط دما در طول سال ۲۶درجه سانتیگراد است .حداقل رطوبت نسبی ۶۰درصد و متوسط رطوبت نسبی ۷۰ درصد گزارش شده است .متوسط بارندگی سالانه کمتر از ۲۰۰میلیمتر در سال است که ۶۴درصد آن در زمستان میبارد .بهطور کلی آب و هوای چابهار دارای کمترین تغییرات در فصول چهارگانه سال است و درجه رطوبت تنها در دو ماه از سال) اردیبهشت و خرداد (بالا میرود.

  ۳ - ادامه مطالب

  برای مطالعه ادامه مطالب، میتوانید فایل پی دی اف گزارش کامل را از لینک زیر یا بالای صفحه، دانلود کنید.
  اسکرول به بالا